Μοναδικό Online και Έντυπο Υλικό
Ανάπτυξης Μαθηματικών Ικανοτήτων
και Γενικού Δείκτη Νοημοσύνης

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ I.Q. ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ!

Δοκιμάστε τις ικανότητές σας ΕΔΩ

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ I.Q. ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ!
Δοκιμάστε τις ικανότητές σας ΕΔΩ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

για Μαθηματικούς Διαγωνισμούς

ΒΙΒΛΙΑ

και άλλο Εκπαιδευτικό Υλικό

ONLINE

Ανάπτυξη Μαθηματικών Ικανοτήτων

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ BEEINSTEIN

Ο Beeinstein είναι εκπαιδευτικός οργανισμός ανάπτυξης εξειδικευμένου υλικού και προγραμμάτων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς για ανάπτυξη των δυνατοτήτων των παιδιών. Έχει δημιουργηθεί από έμπειρους και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, με επικεφαλής τον Δρ Σωκράτη Κτίστη, ειδικό σε θέματα μέτρησης και ανάπτυξης νοημοσύνης.

Ο Beenstein είναι εκπαιδευτικός οργανισμός ανάπτυξης εξειδικευμένου υλικού και προγραμμάτων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς για ανάπτυξη των δυνατοτήτων των παιδιών. Το υλικό αυτό αφενός συμπληρώνει και εμπλουτίζει το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα και αφετέρου παρέχει υπηρεσίες Μέτρησης και Ανάπτυξης Νοημοσύνης.

Προσφέρεται Online εκπαιδευτικό υλικό με αυτόματη ανατροφοδότηση αποτελέσματος, έντυπο υλικό, αλλά και το καινοτόμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μαθηματικών Ικανοτήτων (Π.Α.Μ.Ι) και γενικότερης νοημοσύνης για τις τάξεις Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Δημοτικού.

Στόχος της σειράς είναι να αναπτύξει τη νοημοσύνη των παιδιών και να καλύψει κάποια κενά του σχολικού αναλυτικού προγράμματος προσφέροντας κατάλληλες προκλήσεις µέσω πιο εξειδικευμένων ασκήσεων.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ BEEINSTEIN;

Επειδή έχει δημιουργηθεί από έμπειρους και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, με επικεφαλής τον Δρ Σωκράτη Κτίστη, ειδικό σε θέματα μέτρησης και ανάπτυξης νοημοσύνης.

Επειδή ακολουθεί το εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα και επικαιροποιείται όποτε υπάρχουν αλλαγές.

Επειδή δεν στηρίζεται στην παρουσία του γονέα, αφού αφενός όλα τα προγράμματα είναι πολύ απλά και εύκολα στη χρήση τους και αφετέρου με το τέλος κάθε άσκησης δίδεται αυτόματη ανατροφοδότηση.

Επειδή περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία ασκήσεων, οι οποίες καλύπτουν επαρκώς όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται από το αναλυτικό πρόγραμμα.

Επειδή παράλληλα με την ανάπτυξη λογικομαθηματικής νοημοσύνης, δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της χωρικής-οπτικής νοημοσύνης και της κριτικής σκέψης, οι οποίες δεν καλύπτονται επαρκώς από το υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

για Μαθηματικούς Διαγωνισμούς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ

Παγκύπριος Διαγωνισμός Δεξιοτήτων Σκέψης Ερατοσθένης
Για παιδιά από Α’ μέχρι Στ’ Δημοτικού


Για Δειγματικές ασκήσεις, παλιά γραπτά και άλλο υλικό που μπορεί να βοηθήσει στην προετοιμασία για τον διαγωνισμό “Ερατοσθένης” πατήστε πιο κάτω.

ΒΙΒΛΙΑ

και άλλο Εκπαιδευτικό Υλικό

ΟΣΟ ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ONLINE

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μαθηματικών Ικανοτήτων

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Διασκεδαστικό οικογενειακό παιχνίδι
για ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης και κριτικής σκέψης.

Παίξτε το Βίντεο

Από τη σειρά Beeinstein της εταιρείας παιχνιδιού ToyNBee

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Διασκεδαστικό οικογενειακό παιχνίδι
για ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης και κριτικής σκέψης.

Από τη σειρά Beeinstein της εταιρείας παιχνιδιού ToyNBee