Αποκλειστικό Online και Έντυπο Υλικό Ανάπτυξης Μαθηματικών ικανοτήτων
και γενικότερης νοημοσύνης (Ι.Q.) για παιδιά δημοτικού σχολείου.

Προετοιμασία για
Μαθηματικούς
Διαγωνισμούς

20 τεστ των 25 ασκήσεων
για τις Α΄- Β΄ και Γ΄- Δ΄ τάξεις

Βιβλία και
άλλο Εκπαιδευτικό Υλικό

Μαθηματικών,
Κριτικής Σκέψης και
Συναισθηματικής
Νοημοσύνης

Online Πρόγραμμα
Ανάπτυξης Μαθηματικών
Ικανοτήτων

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ I.Q. ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ! Δοκιμάστε τις ικανότητές σας ΕΔΩ

Προετοιμασία για Μαθηματικούς
Διαγωνισμούς

20 τεστ των 25 ασκήσεων
για τις Α΄- Β΄ και Γ΄- Δ΄ τάξεις

Βιβλία και άλλο
Εκπαιδευτικό Υλικό

Μαθηματικών, Κριτικής Σκέψης και Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Online Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Μαθηματικών Ικανοτήτων

Online συνδρομητικό πρόγραμμα Ανάπτυξης Μαθηματικών Ικανοτήτων, βάσει του αναλυτικού προγράμματος του σχολείου και της γενικότερης νοημοσύνης (I.Q. και E.Q.) για Α’, Β’ και Γ’ δημοτικού

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ BEEINSTEIN

Ο Beenstein είναι εκπαιδευτικός οργανισμός ανάπτυξης εξειδικευμένου υλικού και προγραμμάτων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς για ανάπτυξη των δυνατοτήτων των παιδιών. Το υλικό αυτό αφενός συμπληρώνει και εμπλουτίζει το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα και αφετέρου παρέχει υπηρεσίες Μέτρησης και Ανάπτυξης Νοημοσύνης.

Προσφέρεται Online εκπαιδευτικό υλικό με αυτόματη ανατροφοδότηση αποτελέσματος, έντυπο υλικό, αλλά και το καινοτόμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μαθηματικών Ικανοτήτων (Π.Α.Μ.Ι) και γενικότερης νοημοσύνης για τις τάξεις Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Δημοτικού.

Στόχος της σειράς είναι να αναπτύξει τη νοημοσύνη των παιδιών και να καλύψει κάποια κενά του σχολικού αναλυτικού προγράμματος προσφέροντας κατάλληλες προκλήσεις µέσω πιο εξειδικευμένων ασκήσεων.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ BEEINSTEIN ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

  • Επειδή έχει δημιουργηθεί από έμπειρους και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, με επικεφαλής τον Δρ Σωκράτη Κτίστη, ειδικό σε θέματα μέτρησης και ανάπτυξης νοημοσύνης.
  • Επειδή ακολουθεί το εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα και επικαιροποιείται όποτε υπάρχουν αλλαγές.
  • Επειδή δεν στηρίζεται στην παρουσία του γονέα, αφού αφενός όλα τα προγράμματα είναι πολύ απλά και εύκολα στη χρήση τους και αφετέρου με το τέλος κάθε άσκησης δίδεται αυτόματη ανατροφοδότηση.
  • Επειδή περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία ασκήσεων, οι οποίες καλύπτουν επαρκώς όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται από το αναλυτικό πρόγραμμα.
  • Επειδή επικεντρώνεται στην επιτυχή ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης αφού στηρίζεται στην ψυχή των μαθηματικών, δηλαδή στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.
  • Επειδή παράλληλα με την ανάπτυξη λογικομαθηματικής νοημοσύνης, δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της χωρικής-οπτικής νοημοσύνης και της κριτικής σκέψης, οι οποίες δεν καλύπτονται επαρκώς από το υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα.

Παγκύπριος Διαγωνισμός Δεξιοτήτων Σκέψης Ερατοσθένης

Για παιδιά από Α’ μέχρι Στ’ Δημοτικού

Για Δειγματικές ασκήσεις, παλιά γραπτά και άλλο υλικό που μπορεί να βοηθήσει στην προετοιμασία για τον διαγωνισμό "Ερατοσθένης" πατήστε πιο κάτω. Περισσότερα ΕΔΩ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Υλικό προετοιμασίας τάξεων Α’ – Β’ και Γ’ – Δ’ για μαθηματικούς διαγωνισμούς σε μορφή online tests.

Υπάρχουν διαθέσιμα 20 Τεστ των 25 ασκήσεων το καθένα.
Δοκιμάστε το Τεστ 1 με δωρεάν πρόσβαση.

Επιλέξετε τάξη πιο κάτω: 

Με τη συμπλήρωση εμφανίζεται αυτόματα το αποτέλεσμα (π.χ. 17/30) καθώς και πού έγιναν τα λάθη και ποια είναι η σωστή απάντηση.

ΟΣΟ ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

Έντυπο Εκπαιδευτικό Υλικό και Παιχνίδια

Ο Οργανισμός Beeinstein διαθέτει βιβλία επαναληπτικών ασκήσεων στα μαθηματικά, εξειδικευμένα εκπαιδευτικά βοηθήματα, βιβλία ανάπτυξης δεξιοτήτων σκέψης καθώς και παιχνίδια ανάπτυξης πεδίων νοημοσύνης

Για παραγγελίες έντυπου υλικού, επικοινωνήστε στο τηλ. 9596 7006 ή στείλτε μήνυμα στο messenger
στη σελίδα Beeinstein στο Facebook

Για το κόστος, την περιγραφή και την καταλληλότητα του πιο κάτω υλικού, βάσει της τάξης του κάθε παιδιού, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΣΣΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

IQ TESTS & ΓΡΙΦΟΙ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΛΩΣΣΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Ο ΜΙΚΡΟΣ PROFILER

Εκπαιδευτικά Παιγνίδια

Ο ΜΙΚΡΟΣ PROFILER

Διασκεδαστικό οικογενειακό επιτραπέζιο παιχνίδι για ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης και κριτικής σκέψης.

Το ιδανικό δώρο για παιδιά και όλη την οικογένεια!