ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Επιλέξετε πιο κάτω την τάξη που σας αναλογεί για να δοκιμάσετε Δωρεάν ασκήσεις από το κάθε είδος, αλλά και να δείτε τον τρόπο λειτουργίας των τεστ.

Α' - Β'
ΤΑΞΗ

Γ' - Δ'
ΤΑΞΗ

Για να δείτε και να αγοράσετε το Πακέτο Προετοιμασίας Μαθηματικών Διαγωνισμών πατήστε στον σύνδεσμο πιο κάτω

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ BEEINSTEIN