ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Για το 2023, οι υποψήφιοι για διορισμό στο δημόσιο, θα κληθούν να διαγωνιστούν σε εξέταση ικανοτήτων, η οποία θα περιλαμβάνει τρία ξεχωριστά θέματα, διάρκειας 40 λεπτών το καθένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξέτασης που θα ανακοινωθεί. Κάθε θέμα θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με πέντε (5) επιλογές απάντησης. Κάθε θέμα της εξέτασης αξιολογεί μια από τις εξής τρεις ικανότητες: 1. Αριθμητική Ικανότητα, 2. Αφαιρετική Ικανότητα και 3. Λεκτική Ικανότητα.

Το υλικό μας, συμπεριλαμβάνει 30 τεστ των 25 ασκήσεων, παρόμοιες με αυτές, οι οποίες περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη. Στην αφαιρετική ικανότητα και στην αριθμητική ικανότητα, με το τέλος του τεστ προβάλλεται αυτόματα το αποτέλεσμα, οι σωστές και λανθασμένες απαντήσεις, καθώς και η λύση/επεξήγηση της κάθε άσκησης. Στη λεκτική ικανότητα, λόγω της φύσης του τεστ, δεν υπάρχει περαιτέρω επεξήγηση της σωστής απάντησης. Το υλικό επικαιροποιείται κάθε χρόνο.

Πιο κάτω θα βρείτε 1 δειγματική άσκηση για κάθε είδος ικανότητας που απαιτείται (λεκτική, αριθμητική και αφαιρετική) για εισδοχή στο Δημόσιο. Για να δείτε και να αγοράσετε το Πακέτο Εισδοχής στο Δημόσιο πατήστε ΕΔΩ.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Για να δείτε και να αγοράσετε το Πακέτο Εισδοχής στο Δημόσιο πατήστε στον σύνδεσμο πιο κάτω

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ BEEINSTEIN