ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε, για τον κωδικό, να χρησιμοποιείτε:
  • α.Λατινικούς χαρακτήρες (αγγλικά),
  • β.Κεφαλαία για Α' - Ε' τάξη, και για Στ' να γράφετε  SΤ (π.χ. A001, D001, ST001, κ.ο.κ).
  • γ.Να μην υπάρχει κενό ανάμεσα σε γράμματα και αριθμούς.