ΠΑΚΕΤO
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Το πακέτο αυτό προσφέρει εξειδικευμένα τεστ για προετοιμασία για εξετάσεις εισδοχής στο Δημόσιο.

Συμπεριλαμβάνει 10 τεστ των 25 ασκήσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη και συγκεκριμένα:

Στην αφαιρετική και αριθμητική ικανότητα, με το τέλος του τεστ προβάλλεται αυτόματα το αποτέλεσμα, οι σωστές και λανθασμένες απαντήσεις, καθώς και η λύση/επεξήγηση της κάθε άσκησης.

Το υλικό είναι διαμορφωμένο με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα των Εξετάσεων για εισδοχή στο Δημόσιο και επικαιροποιείται κάθε χρόνο.

Τα πακέτα μπορούν να αγοραστούν ατομικά ή όλα μαζί.

Το κόστος ανά είδος τεστ είναι €18 και για το πακέτο και των τριών ειδών τεστ μαζί είναι €45. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται εφάπαξ, με διάρκεια πρόσβασης 6 μηνών.

Για δειγματικές ασκήσεις/τεστ δείτε πιο κάτω.

Δειγματικές ασκήσεις με ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή!

Λεκτική Ικανότητα

Online Ασκήσεις Λεκτικής Ικανότητας
(10 Τεστ των 25 Ασκήσεων)

€18

Αφαιρετική Ικανότητα

Online Ασκήσεις Αφαιρετικής Ικανότητας
(10 Τεστ των 25 Ασκήσεων)

€18

Αριθμητική Ικανότητα

Online Ασκήσεις Αριθμητικής Ικανότητας
(10 Τεστ των 25 Ασκήσεων)

€18

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Online Ασκήσεις Λεκτικής Ικανότητας
(10 Τεστ των 25 Ασκήσεων)

Online Ασκήσεις Αφαιρετικής Ικανότητας
(10 Τεστ των 25 Ασκήσεων)

Online Ασκήσεις Αριθμητικής Ικανότητας
(10 Τεστ των 25 Ασκήσεων)

€45

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

για Μαθηματικούς
Διαγωνισμούς

ΒΙΒΛΙΑ

και άλλο Εκπαιδευτικό
Υλικό

ONLINE

Ανάπτυξη Μαθηματικών
Ικανοτήτων