Σχετικά με εμάς

Beeinstein: Εκπαιδευτικός οργανισμός Μέτρησης και Ανάπτυξης Νοημοσύνης

Στόχος του Οργανισμού μας είναι αφενός η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και υλικών για αποτελεσματική ανάπτυξη νοημοσύνης και κριτική σκέψη σε παιδιά και αφετέρου η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Οι δράσεις μας επικεντρώνονται κυρίως:
  • στη δημιουργία ψυχομετρικών δοκιμίων για μέτρηση νοημοσύνης αλλά και του βαθμού κατάκτησης του αναλυτικού προγράμματος του σχολείου,
  • στην οργάνωση σεμιναρίων για διάφορα θέματα τα οποία αφορούν κυρίως τις διάφορες νοημοσύνες αλλά και πιο εξειδικευμένα θέματα εκπαίδευσης,
  • στη δημιουργία και προσφορά εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού και
  • στην οργάνωση διαγωνισμών ανάπτυξης νοημοσύνης.

Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά και Σχολικά Βοηθήματα

Στόχος της σειράς είναι να καλύψει κάποια κενά του σχολικού αναλυτικού προγράµµατος ώστε να συµβάλει στη δηµιουργία ολοκληρωµένης προσωπικότητας και να προσφέρει τις κατάλληλες προκλήσεις µέσω πιο εξειδικευµένων ασκήσεων για αποτελεσµατική ανάπτυξη νοηµοσύνης. Τα πρώτα σχολικά χρόνια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι τα πιο καθοριστικά όχι µόνο στην ανάπτυξη του εγκεφάλου αλλά και στη δηµιουργία νοοτροπίας σκεπτόµενου ανθρώπου, ο οποίος µαθαίνει από νωρίς να αναλύει και να επεξεργάζεται πληροφορίες και µετά να λύνει τα προβλήµατα που ανακύπτουν. Σε αυτό ακριβώς συµβάλουν τα βοηθήµατα της σειράς Beeinstein, από τα οποία το καθένα ξεχωριστά στοχεύει στα διαφορετικά πεδία νοηµοσύνης και το ένα συµπληρώνει το άλλο.