ΜΣ101 – Προβλήματα Μαθηματικής Σκέψης Α’ Τάξης

Current Status
Δεν εγγραφήκατε
Price
15
Get Started

52 Τεστ με Προβλήματα Μαθηματικής Σκέψης:

Όπως είναι γνωστό, τα προβλήματα αποτελούν την ψυχή των μαθηματικών. Τα τεστ αυτά περιλαμβάνουν μαθηματικά προβλήματα και γρίφους. Η εξάσκηση στα προβλήματα αυτά συνεισφέρει, αφενός στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης και αφετέρου σε νοοτροπία προσπάθειας. Σκόπιμα, λοιπόν, σε κάθε τεστ, υπάρχουν κάποιες ασκήσεις με βασικές γνώσεις αλλά στην πλειοψηφία τους, η επίλυση των προβλημάτων αυτών, απαιτεί και προάγει δεξιότητες επίλυσης προβλήματος. Όσο πιο νωρίς μάθει κάποιο παιδί να επιλύει μαθηματικά προβλήματα, τόσο πιο κοντά στις ατομικές του δυνατότητες σε σχέση με τον δείκτη νοημοσύνης του μπορεί να φτάσει μεγαλώνοντας.

Υπάρχουν διαθέσιμα 52 τεστ των 10 ασκήσεων: ένα τεστ για κάθε βδομάδα, του οποίου η διάρκεια δεν αναμένεται να ξεπερνά τα 30 λεπτά, έτσι ώστε να μην είναι ιδιαίτερα κουραστικό για το κάθε παιδί. Το υλικό αυτό είναι κατάλληλο και για προετοιμασία για μαθηματικούς διαγωνισμούς.

Course Content

Άνοιγμα Όλων
Περιεχόμενο
Δεν εγγραφήκατε

Course Includes

  • 1 Μαθήματος
  • 53 Κουίζ