ΟΑ101 – Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Α’ Τάξης

Current Status
Δεν εγγραφήκατε
Price
20
Get Started

Το αναλυτικό πρόγραμμα της κάθε τάξης αποτελείται από 12 ενότητες, οι οποίες με τη σειρά τους χωρίζονται σε διάφορες υποενότητες. Το σύνολο των υποενοτήτων αυτών είναι 40 – 45 σε κάθε τάξη.

Σε αυτή τη δραστηριότητα, υπάρχει ένα online τεστ εξάσκησης για κάθε υποενότητα του αναλυτικού προγράμματος, την οποία επικαιροποιούμε κάθε χρόνο, βάσει των αλλαγών που προκύπτουν. Το κάθε τεστ αποτελείται από 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, του ίδιου βαθμού δυσκολίας με τις αντίστοιχες ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου. Το τεστ αυτό, μπορεί να γίνεται εβδομαδιαία ή όποτε ολοκληρωθεί μια υποενότητα για να γνωρίζει ο γονιός τον βαθμό κατανόησης της ύλης αλλά και για σκοπούς εμπέδωσης. Με το τέλος του τεστ, εμφανίζεται αυτόματα το αποτέλεσμα αλλά και οι ορθές/λανθασμένες απαντήσεις.

Course Content

Άνοιγμα Όλων
Περιεχόμενο
Δεν εγγραφήκατε

Course Includes

  • 1 Μαθήματος
  • 44 Κουίζ