ΕΜ102 – Πακέτο Εμπέδωσης Ύλης Μαθηματικών Β’ τάξης

Current Status
Δεν εγγραφήκατε
Price
30
Get Started

Ασκήσεις εμπέδωσης/επανάληψης της ύλης του αναλυτικού προγράμματος με online test και εκτυπώσιμα δισέλιδα διαγωνίσματα.

Περιλαμβάνει:

  1. Ασκήσεις σε μορφή online τεστ σε όλα τα κεφάλαια και υποκεφάλαια του αναλυτικού προγράμματος (40 – 45 κεφάλαια ανά τάξη), με τη σειρά που διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο. Για το κάθε υποκεφάλαιο υπάρχει 1 online τεστ των 30 ασκήσεων, οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτές των σχολικών εγχειριδίων.
  2. Εκτυπώσιμα δισέλιδα επαναληπτικά διαγωνίσματα (σε μορφή pdf), τα οποία μπορεί να εκτυπώσει κάποιος και να χρησιμοποιηθούν ως επανάληψη της υποενότητας πριν από κάποιο διαγώνισμα ή για σκοπούς ελέγχου της προόδου μάθησης. Τα διαγωνίσματα αυτά είναι της ίδιας μορφής με τα σχολικά διαγωνίσματα, έχουν παρόμοια έκταση και διάρκεια και δεν είναι πολλαπλής επιλογής.

Course Content

Άνοιγμα Όλων
Περιεχόμενο
Περιεχόμενο
0% Ολοκλήρωση 0/35 Steps
Δεν εγγραφήκατε

Course Includes

  • 2 Μαθήματα
  • 35 Θέματα
  • 37 Κουίζ