Β Δημοτικού – Β1 – Aισθητοποίηση και πράξεις αριθμών μέχρι το 10

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β2 – Αισθητοποίηση και πράξεις αριθμών μέχρι το 20, εντός της δεκάδας και με συμπλήρωση δεκάδας

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β3 – Πρόσθεση και αφαίρεση με αριθμούς έως το 20 με συμπλήρωση και χάλασμα δεκάδας

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β4 – Πρόσθεση & αφαίρεση με αριθμούς έως το 20 ως συμπληρωματικές & αντίθετες πράξεις

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β5 – Αναγνώριση, ονομασία και αποτυπώματα στερεών σχημάτων

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β6 – Πολλαπλασιασμός αριθμών μέχρι το 20 & πολλαπλασιασμός ως εμβαδόν & ως καρτεσιανό γινόμενο

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β7 – Διαίρεση και μερισμός, ως επαναλαμβανόμενη αφαίρεση και ως αντίστροφες πράξεις

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β8 – Τέσσερις πράξεις με αριθμούς μέχρι το 20

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β9 – Αναγνώριση και βασικές ιδιότητες δισδιάστατων σχημάτων

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β10 – Μήκος, περίμετρος, σύνθεση και διαχωρισμός δισδιάστατων σχημάτων

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β11 – Τρίγωνο και συμμετρία

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β12 – Πολλαπλάσια του 10 – εκτίμηση

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β13 – Διψήφιοι αριθμοί – ανάλυση, σύνθεση, σειροθέτηση και σύγκριση

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β14 – Πολλαπλάσια του 10

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β15 – Άρτιοι και περιττοί αριθμοί – μοτίβο πολλαπλασιασμού του 2

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β16 – Συμμετρία και 1/2

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β17 – Μοτίβα πολλαπλασιασμού του 2, 5 και 10

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β18 – Πρόσθεση και αφαίρεση μονοψήφιου και διψήφιου με διψήφιο-Μέρος 1

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β19 – Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιου με διψήφιο -Μέρος 2

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β20 – Έννοιες στατιστικής – αναπαράσταση δεδομένων

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β21 – Συμβατικές μονάδες μέτρησης της μάζας-το κιλό kg

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β22 – Ορθή γωνία και ιδιότητες ορθογωνίου

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β23 – Περίμετρος ορθογωνίου και εμβαδόν

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β24 – Εναδικά κλάσματα ως μέρος επιφάνειας

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β25 – Πρόσθεση με υπερπήδηση δεκάδας μονοψήφιου και διψήφιου με διψήφιο

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β26 – Μοτίβο πολλαπλασιασμού του 3 και 4 και εναδικά κλάσματα

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β27 – Κατακόρυφος αλγόριθμος πρόσθεσης

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β28 – Χρόνος-ώρα και λεπτά

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β29 – Μοτίβο πολλαπλασιασμού των 3, 4 και 6

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β30 – Εμβαδόν ορθογωνίου και περίμετρος

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β31 – Ημερολόγιο μήνας-χρόνος

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β32 – Αφαίρεση διψήφιου με μονοψήφιο

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β33 – Αισθητοποίηση, σύνθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το 1000

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β34 – Πράξεις, σύγκριση και σειροθέτηση με αριθμούς μέχρι το 1000

ΛΗΨΗ


Β Δημοτικού – Β35 – Μέτρο και εκατοστόμετρο

ΛΗΨΗ