Πως να συνεισφέρετε ως γονείς στην ανάπτυξη της νοημοσύνης του παιδιού σας

Educational toys engage your kids for a longer time, as they feed his or her brain hungry for neural stimulation. More importantly, the impact of educational gifts lasts a lifetime. These gifts give him a head start in reading, math and science. Our motive at Beeinstein is to develop his love for learning and the most important attitude to make your kid grow up smart. A great educational gift even triggers what will be your kid’s lifelong passion.

Κατάλληλα προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό για τις ατομικές ανάγκες του κάθε παιδιού

If you’ve carefully looked at concentration on the face of a child who tries to fit a square block into a square hole or catch a ball in mid-air, you know that playtime isn’t just about fun and games. Kids learn a lot during play time. That’s why we have toys that entertain and help kids understand the world, learn social and emotional skills, and stimulate a developing brain. We’ve organised toys for kids as per their IQ and AGE.

IQ development Kids

Η καινοτομία και η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής σειράς Beeinstein

A child is a most treasured gift and every step they take into the world is watched with a feeling of love and excitement. To a child everything is a wonder and they learn something new every second. Toys are one such marvel that helps them to connect to their new surroundings. We have intelligent development toys for all the ages mentioned below.

  • Newborn – 0–4 weeks

  • Infant – (4 weeks – 1 year)

  • Toddler – (12 months-24 months)

  • Preschooler – (2–5 years)

  • School-aged child – (6–12 years)

  • Adolescent – ( 13+ Years)

  • Gifted Kids

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

EVENTS

LATEST NEWS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Get up-to-date information on offers. You can unsubscribe at any time.