Προϊόντα και Υπηρεσίες

Ο οργανισμός μας παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες:

  1. Αξιολόγησεις ικανοτήτων για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄και Δ΄ δημοτικού. Τα τεστ δεξιοτήτων είναι μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του δείκτη νοημοσύνης (I.Q.). Χρησιμοποιούνται για να δώσουν ένα δείγμα της ευφυίας κάποιου ατόμου σε συγκεκριμένα πεδία νοημοσύνης. Τα τεστ αυτά δεν εξετάζουν εξειδικευμένες γνώσεις αλλά ικανότητες και δεξιότητες του ατόμου και είναι σαφή και αντικειμενικά.

Η σημασία τους. Τα τεστ αυτά είναι κριτικής σημασίας για το κάθε άτομο. Οι γενετικές καταβολές καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις ικανότητες κάποιου ατόμου (σε διαφορετικό βέβαια βαθμό σε κάθε πεδίο νοημοσύνης). Τα τεστ αυτά δείχνουν πόσο «δυνατές» γενετικές καταβολές έχει το κάθε άτομο σε συγκεκριμένα πεδία. Γνωρίζοντας, λοιπόν, αυτές τις συγκεκριμένες δυνατότητες, το κάθε άτομο μπορεί να πάρει σημαντικές αποφάσεις στη ζωή του όπως π.χ. σε ποιο μάθημα να δώσω ιδιαίτερη σημασία, πού είναι τα ταλέντα μου και πού οι αδυναμίες μου, ποιο κλάδο να επιλέξω στο λύκειο, τι να σπουδάσω και ποια επαγγέλματα μου ταιριάζουν καλύτερα. Έτσι, η επιστημονική διάγνωση των ικανοτήτων κάθε ατόμου μπορεί να πληροφορήσει έγκυρα και αξιόπιστα τη λήψη αποφάσεων για το μέλλον του.

Τα είδη τεστ που προσφέρουμε και τι μετρούν

Τα τεστ τα οποία προσφέρουμε δίνουν συγκριτική αναφορά των επιδόσεων με άλλα άτομα της ίδιας ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, στα ίδια τεστ έχουν παρακαθίσει εκατοντάδες ή και χιλιάδες άλλα άτομα της ίδιας ηλικίας μέσω δειγματοληψίας με πιθανότητα η οποία προσφέρει τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων. Η αναφορά των αποτελεσμάτων θα είναι διαθέσιμη αυτόματα μετά τη διεξαγωγή των τεστ, που συνήθως διαρκούν 30 – 90 λεπτά.

Το κάθε τεστ:

  1. Χορηγείται διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  2. Όλες οι απαντήσεις δίνονται αποκλειστικά μέσω του ποντικιού του υπολογιστή, οπότε το παιδί δεν χρειάζεται να γράψει ή να πει κάτι. Μπορεί όμως να παίρνει μπροστά του ότι σημειώσεις θέλει.
  3. Οι οδηγίες δίνονται από τον υπολογιστή μέσω γραπτών μηνυμάτων.
  4. Με την ολοκλήρωση του τεστ, εξάγεται αυτόματα μια συνοπτική αναφορά με τη συγκριτική βαθμολογία του χρήστη

Πεδία νοημοσύνης

Οι διάφοροί ακαδημαϊκοί και ερευνητές (στους τομείς της γνωστικής και εξελικτικής ψυχολογίας όπως και διάφοροι παιδαγωγοί / εκπαιδευτικοί) που εξειδικεύονται στη θεωρία και στην ανάπτυξη της νοημοσύνης, διαφωνούν ως προς τα είδη νοημοσύνης, τις δυνατότητες ανάπτυξής τους, τις σχέσεις μεταξύ τους, αλλά και την επίδραση του κοινωνικού παράγοντα και των γενετικών καταβολών στην εμφάνιση και ανάπτυξη κάποιας νοημοσύνης. Στην περίπτωσή μας θεωρούμε ότι: (α) ένα άτομο μπορεί να παρουσιάσει διαφορές στο επίπεδο νοημοσύνης σε διαφορετικά πεδία, π.χ. μπορεί κάποιος να είναι χαρισματικός σε ένα πεδίο νοημοσύνης αλλά να έχει μέση νοημοσύνη σε ένα άλλο πεδίο νοημοσύνης, (β) η νοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί αλλά σε διαφορετικό βαθμό στα διάφορα πεδία νοημοσύνης , (γ) ότι ένα σημαντικό μέρος της αξιολόγησης στα διάφορα πεδία νοημοσύνης δεν σχετίζεται με το τι ξέρει ο καθένας αλλά κυρίως με το τι κάνει όταν δεν ξέρει, αλλά και πόσο γρήγορα το έμαθε, πώς το έμαθε, και πώς το μετάφερε σε παρόμοιες περιπτώσεις, (δ) οι δυνατότητες κάποιου σε συγκεκριμένα πεδία νοημοσύνης πολλές φορές δεν αντικατοπτρίζονται σε γνωστικές περιοχές όπως τα Μαθηματικά ή η Γλώσσα, για διάφορους λόγους και (ε) το φύλο αλλά και η ηλικία επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις κάποιου σε κάποια πεδία νοημοσύνης.

Τα τεστ τα οποία προσφέρουμε μετρούν:

Λογικομαθηματική νοημοσύνη: Σχετίζεται με αριθμούς, με τη λογική, την αφαιρετική ικανότητα και την ικανότητα επαγωγικής και απαγωγικής λογικής. Η ικανότητα να ερευνάς σχέδια, κατηγορίες και σχέσεις με το χειρισμό αριθμών ή συμβόλων. Αφορά, ακόμη, στην ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται αριθμούς και να επιλύει αποτελεσματικά προβλήματα, χρησιμοποιώντας λογική

σκέψη και υπολογιστικούς συλλογισμούς. Η λογικομαθηματική νοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται με τη λογικομαθηματική νοημοσύνη είναι: μαθηματικός, φυσικός, λογιστής, προγραμματιστής, αναλυτής κ.α.

Γλωσσική νοημοσύνη: Αυτό το είδος νοημοσύνης σχετίζεται με λέξεις είτε προφορικά είτε γραπτά. Οι άνθρωποι με λεκτική-γλωσσική νοημοσύνη επιδεικνύουν μια ευκολία στη χρήση των λέξεων και της γλώσσας και στην κατανόηση οδηγιών και σημασιών λέξεων. Έχουν υψηλή λεκτική μνήμη και ανάκληση και μια ικανότητα να καταλαβαίνουν και να χειρίζονται σωστά τη σύνταξη και τη δομή. Η γλωσσική νοημοσύνη, γενικά, αφορά στη γενετική ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται

και να επικοινωνεί με τα άλλα άτομα μέσω της γλωσσικής/εκφραστικής επικοινωνίας. Η γλωσσική νοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Άτομα με υψηλή γλωσσική νοημοσύνη μπορούν να εργαστούν ως λογοτέχνες, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, δικηγόροι , υπεύθυνοι επικοινωνίας κ.α.

Χωρική – οπτική νοημοσύνη: Είναι η ικανότητα να σχηματίζεις παραστατικές / χωρικές αναπαραστάσεις του κόσμου, να τις μεταφέρεις νοερά ή αισθητά και να θεωρείς τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Χρειάζεται πολύ ισχυρή οπτική μνήμη, καλλιτεχνική τάση και φαντασία. Αυτή η νοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Άτομα με υψηλή χωρική-οπτική νοημοσύνη μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές τέχνης, πιλότοι, φωτογράφοι, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι κ.α.

Κριτική Σκέψη: Ορίζεται ως η νοητική και συναισθηματική λειτουργία κατά την οποία το άτομο αξιολογεί την αξιοπιστία των πληροφοριών και αποφασίζει τι να σκεφτεί ή τι να κάνει μέσω συλλογισμών που γίνονται με βάση όλα τα δυνατά στοιχεία που μπορεί να έχει στη διάθεσή του. Θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες του 21ου αιώνα και αξιολογείται πολύ ψηλά στα απαραίτητα προσόντα ενός εργαζόμενους σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας. Δεν είναι γενετικά προκαθορισμένη και μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό. Όσο πιο γρήγορα, όμως, ένα άτομο την αναπτύσσει τόσο καλύτερα και με περισσότερο βάθος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κατά την ενηλικίωσή του.

Μνήμη: Είναι η ικανότητα του ατόμου να αποθηκεύει νέες πληροφορίες και να ανακτά τις πληροφορίες που χρειάζεται ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν κυρίως 3 ειδών μνήμες: Η αισθητηριακή η οποία διαρκεί κάτω του δευτερολέπτου και σχετίζεται με το τι αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις.

Η βραχυπρόθεσμη μνήμη, η οποία συγκρατεί πληροφορίες για μέχρι μερικά λεπτά. Έχει μεγάλη χωρητικότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία της βραχυπρόθεσμης μνήμης είναι η ικανοποιητική συγκέντρωση και προσοχή του ατόμου. Η μακροπρόθεσμη μνήμη που επιτρέπει την μόνιμη αποθήκευση των πληροφοριών, ώστε να είναι εφικτή η κατά περίπτωση ανάκλησή τους.

  1. Αξιολογήσεις βαθμού κατάκτησης του αναλυτικού προγράμματος Α΄, Β΄, Γ΄και Δ΄ δημοτικού. Παρέχουμε 2 ειδών τεστ βαθμού κατάκτησης του αναλυτικού προγράμματος. Τα τεστ αυτά είναι καλό να χρησιμοποιούνται στο τέλος ή στην αρχή του σχολικού έτους και δείχνουν τον βαθμό κατάκτησης του αναλυτικού προγράμματος της διδακτέας ύλης. Προσφέρουμε τεστ κατάκτησης του αναλυτικού προγράμματος των Μαθηματικών και της Γλώσσας.

Προϊόντα

Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά και Σχολικά Βοηθήματα

Στόχος της σειράς είναι να καλύψει κάποια κενά του σχολικού αναλυτικού προγράµµατος ώστε να συµβάλει στη δηµιουργία ολοκληρωµένης προσωπικότητας και να προσφέρει τις κατάλληλες προκλήσεις µέσω πιο εξειδικευµένων ασκήσεων για αποτελεσµατική ανάπτυξη νοηµοσύνης. Τα πρώτα σχολικά χρόνια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι τα πιο καθοριστικά όχι µόνο στην ανάπτυξη του εγκεφάλου αλλά και στη δηµιουργία νοοτροπίας σκεπτόµενου ανθρώπου, ο οποίος µαθαίνει από νωρίς να αναλύει και να επεξεργάζεται πληροφορίες και µετά να λύνει τα προβλήµατα που ανακύπτουν. Σε αυτό ακριβώς συµβάλουν τα βοηθήµατα της σειράς Beeinstein, από τα οποία το καθένα ξεχωριστά στοχεύει στα διαφορετικά πεδία νοηµοσύνης και το ένα συµπληρώνει το άλλο.