ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η πλατφόρμα Beeinstein περιλαμβάνει καινοτόμα εκπαιδευτικά online και έντυπα προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε παιδιά και γονείς δημοτικού σχολείου, οι οποίοι αφενός αναζητούν έτοιμο, επιπλέον υλικό στα Μαθηματικά και αφετέρου, στοχεύουν στην ανάπτυξη γενικότερης νοημοσύνης του παιδιού τους.

Περιλαμβάνει έτοιμα τεστ για υποψήφιους για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία. Λειτουργεί κυρίως σε συνδρομητική μορφή με αγορά υπηρεσιών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ανάμεσα σε άλλα, τα βασικά πλεονεκτήματα της πλατφόρμας Beeinstein είναι:

Διαθέτει 8 διαφορετικά
προγράμματα &
δραστηριότητες ανά τάξη,
βάσει των ατομικών
αναγκών κάθε παιδιού.

Διαθέτει έτοιμο
κατάλληλο υλικό για
εμπέδωση της βασικής ύλης
των μαθηματικών, αλλά και για
ανάπτυξη της μαθηματικής
σκέψης και λύνει το
πρόβλημα εξεύρεσης
κατάλληλου
έτοιμου υλικού.

Απαλλάσσει τους
γονείς που θέλουν να
ελέγξουν το επίπεδο γνώσεων
των παιδιών τους σε οποιοδήποτε
στάδιο της σχολικής χρονιάς από
την ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλων
διαγωνισμάτων και από την
ανάγκη μελέτης της ύλης
για να βοηθήσουν
τα παιδιά τους.

Αναπτύσσει στα παιδιά,
τρεις σημαντικές συνήθειες:
(α) τη συστηματική εξάσκηση
στα μαθηματικά
,
(β) τη διεξαγωγή επαναληπτικών τεστ
πριν από κάποιο διαγώνισμα και
(γ) την ατομική μελέτη, χωρίς
να χρειάζεται η συνεχής
επίβλεψη του γονέα.

Έχει ετοιμαστεί από
έμπειρους εκπαιδευτικούς
με επικεφαλής τον
Δρ. Σωκράτη Κτίστη,
ειδικό σε θέματα
μέτρησης και ανάπτυξης
νοημοσύνης.

Υπάρχει αυτόματη
διόρθωση των τεστ
και εμφάνιση τόσο των
αποτελεσμάτων, όσο και
ποιες συγκεκριμένα ήταν
οι ορθές/λανθασμένες
απαντήσεις.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ

Διαθέτει άφθονο υλικό, απολύτως εναρμονισμένο με το αναλυτικό πρόγραμμα.
Ανάλογα με τις ανάγκες, ένας συνδρομητής μπορεί να επιλέξει κατάλληλο υλικό
για εμπέδωση της ύλης ή/και για ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ασκήσεις σε μορφή
τεστ σε όλα τα
κεφάλαια και υποκεφάλαια
του αναλυτικού προγράμματος
(40 – 45 κεφάλαια ανά τάξη),
με τη σειρά που διδάσκονται
στο δημοτικό σχολείο.
Για το κάθε υποκεφάλαιο υπάρχει
1 online τεστ των 30 ασκήσεων,
οι οποίες είναι παρόμοιες
με αυτές των σχολικών
εγχειριδίων.

Έτοιμα δισέλιδα
διαγωνίσματα σε όλα
τα κεφάλαια του Αναλυτικού
Προγράμματος– εκτυπώσιμα.
Τα διαγωνίσματα αυτά είναι της ίδιας
μορφής με τα σχολικά διαγωνίσματα,
έχουν παρόμοια έκταση και διάρκεια
και δεν είναι πολλαπλής επιλογής

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ασκήσεις προετοιμασίας
για μαθηματικούς
διαγωνισμούς. Για κάθε
ηλικιακή κατηγορία
περιλαμβάνονται 20 τεστ των
25 ασκήσεων το καθένα.
Οι ασκήσεις είναι επιπέδου
μαθηματικών διαγωνισμών.
Υπάρχουν κατάλληλα τεστ
για Α'- Β' τάξη και
για Γ'- Δ' τάξη.

52 τεστ των 10 ασκήσεων
το καθένα. Οι ασκήσεις
αυτές είναι παρόμοιου βαθμού
δυσκολίας με τις ασκήσεις
εμπλουτισμού των σχολικών
εγχειριδίων και αναπτύσσουν τις
δεξιότητες επίλυσης μαθηματικών
προβλημάτων. Άρα, είναι
ασκήσεις που για να επιλυθούν
χρειάζεται σκέψη και όχι απλή
εφαρμογή της βασικής ύλης.

Ασκήσεις ανάπτυξης
γενικού δείκτη νοημοσύνης
τύπου I.Q. Πρόκειται για
ασκήσεις, οι οποίες αφορούν
κυρίως στη λογικο-μαθηματική και
χωρική-οπτική νοημοσύνη. Αφενός,
αναπτύσσουν στα παιδιά νοοτροπία
σκέψης και, αφετέρου, αναπτύσσουν
τη νοημοσύνη τους στα κρίσιμα
χρόνια του δημοτικού σχολείου,
έτσι ώστε τα παιδιά να φτάσουν
στο μέλλον στο μέγιστο
των δυνατοτήτων τους.

Το υλικό αυτό παρουσιάζεται σε μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Ο χρήστης μπορεί να λύσει την κάθε άσκηση νοερά ή και με τη χρήση σημειώσεων με χαρτί και μολύβι, με τους δικούς του ρυθμούς και στον δικό του χρόνο, έτσι ώστε να γίνεται εξατομικευμένη μάθηση. Με το τέλος του κάθε τεστ ή του σετ ασκήσεων, η διόρθωση γίνεται αυτόματα και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ως αριθμός και ποσοστό σωστών απαντήσεων σε σχέση με τις συνολικές ερωτήσεις, π.χ. 17 σωστές απαντήσεις στις 30 ή ποσοστό 57%. Παράλληλα, εμφανίζεται ενιαία ολόκληρο το τεστ, με σημειωμένο στην κάθε απάντηση το ορθό και το λάθος, αν υπάρχει. Ο κάθε χρήστης, μπορεί να επαναλάβει το κάθε τεστ από την αρχή.

Ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει παραδείγματα από κάθε είδος ασκήσεων με απλή εγγραφή, η οποία είναι δωρεάν και, αν ενδιαφέρεται, να γίνει συνδρομητής, είτε για κάθε είδος άσκησης χωριστά, είτε για συγκεκριμένο πακέτο, το  ποίο έχει συγκεκριμένη διάρκεια χρήσης.

Δειγματικές ασκήσεις & παραδείγματα
με ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή σας!

Σημειώστε, ακόμη, ότι μέρος του συγκεκριμένου υλικού
διατίθεται και σε έντυπη μορφή.