ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Η συλλογή δεδομένων με προσωπικό χαρακτήρα

Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας και τις παραγγελίες σας στην ιστοσελίδα www.beeinstein.com.cy (εφεξής το site), το Beeinstein συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας (σημεία 2 και 3). Ο υπεύθυνος για τη συλλογή των στοιχείων αυτών είναι η εταιρεία PROFEDU LTD, με αριθμό μητρώου HE 386521 και έδρα επί της οδού 1 Απριλίου, 48, Λακατάμια 2310, Λευκωσία, Κύπρος εγγεγραμμένης στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου. Με τον όρο « προσωπικά δεδομένα » νοούνται τα στοιχεία που προσδιορίζουν ένα άτομο, όπως είναι το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική διεύθυνση και η διεύθυνση IP και άλλες πληροφορίες που θα επιλέξετε να κοινοποιήσετε. Για την καταπολέμηση πιθανής απάτης όπως αναφέρεται παρακάτω (σημεία 2 και 3), η Beeintein είναι επίσης πιθανό να διατηρήσει για περιορισμένο χρονικό διάστημα πληροφορίες που αφορούν συναλλαγές στην Ιστοσελίδα.

2. Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ορίζεται ως εταιρεία που καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, ανταποκρίνονται σε ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς : (Ι) να διαχειρίζεστε τις παραγγελίες σας στην ιστοσελίδα, (II) στην ανάπτυξη στατιστικών για τις επιχειρήσεις, μελέτες αγοράς και συμπεριφοράς, (III) στη δημιουργία και διαχείριση αρχείων προοπτικής, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών λειτουργιών όπως η τυποποίηση, ο εμπλουτισμός και η επανάληψη, (IV) στην εκτέλεση λειτουργιών για τη διαχείριση των πελατών, (V), στην επιλογή πελατών για την εκτέλεση ερευνών και προσφορών (VI) στην αποστολή προσφορών και διαφημιστικών μηνυμάτων από Beeinstein. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από αυτές τις προσφορές, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που παρέχεται για το σκοπό αυτό στο κάτω μέρος του εν λόγω email. (VII) στη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας.

(VIII) στην καταπολέμηση της απάτης υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3.

 

3. Παραδείγματα κατηγοριών προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται

Ποια προσωπικά στοιχεία συλλέγει η Beeinstein σχετικά με τους πελάτες της:

· Πληροφορίες που μας δίνετε – Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε όλες τις πληροφορίες που μας δίνετε στον λογαριασμό σας. Μπορείτε να επιλέξετε να μην κοινοποιήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες σε εμάς, αλλά αυτή η απόφαση θα μπορούσε να σας στερήσει ορισμένες από τις υπηρεσίες μας. Οι πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα.

· Όταν περιηγείστε στον ιστότοπο Beeinstein, συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τη χρήση, την αλληλεπίδρασή σας με το περιεχόμενο του ιστότοπου Beeinstein. Αυτή η συλλογή πραγματοποιείται κυρίως μέσω “cookies”.

· Πληροφορίες από άλλες πηγές: Οι εταιρικές σχέσεις μάρκετινγκ μας επιτρέπουν επίσης να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς, καθώς αυτή η συλλογή υπόκειται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας που εκφράστηκε στους εν λόγω συνεργάτες.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να αφορά ειδικότερα: – Ταυτότητα – Δεδομένα πληρωμής – Δεδομένα που σχετίζονται με τη συναλλαγή – Οικογενειακή, οικονομική ή χρηματοοικονομική κατάσταση – Δεδομένα πλοήγησης – Δεδομένα σχετικά με την παρακολούθηση της εμπορικής σχέσης: ιστορικό παραγγελιών, πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, λεπτομέρειες παραγγελιών, συμβάντα παράδοσης, παράπονα, ανταλλαγές, σχόλια – Δεδομένα σχετικά με την πληρωμή των τιμολογίων – Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση ενεργειών των προγραμμάτων επιβράβευσης και αναζήτησης – Δεδομένα σχετικά με τη διοργάνωση και την επεξεργασία των διαγωνισμών, καθώς και οποιαδήποτε διαφημιστική πράξη – Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της απάτης: απόδειξη ταυτότητας ή διεύθυνσης και το περικομμένο αντίγραφο της τραπεζικής σας κάρτας – Τηλεφωνικές εγγραφές κατά τη διάρκεια των κλήσεων εξυπηρέτησης πελατών (έχετε την επιλογή να αρνηθείτε την εγγραφή κατά τη διάρκεια της κλήσης σας)

4. Σκοποί της συλλογής δεδομένων

Για ποιους σκοπούς επεξεργάζεται η Beeinstein τα προσωπικά μου στοιχεία;

Η Beeinstein επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με σκοπό την παροχή και τη βελτίωση των υπηρεσιών και της εμπειρίας του πελάτη. Αυτοί οι σκοποί περιλαμβάνουν ιδίως: – Παραγγελίες, παράδοση προϊόντων Η Beeinstein επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα κυρίως με σκοπό: επεξεργασία παραγγελιών, δυνατότητα παράδοσης προϊόντων, πραγματοποίηση πληρωμών και επικοινωνία με πελάτες σχετικά με τις παραγγελίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές. – Η εξατομίκευση της εμπειρίας των πελατών Beeinstein Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να προτείνουμε προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, προσδιορίζοντας τις προτιμήσεις σας και εξατομικεύοντας την εμπειρία σας στο Beeinstein – Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουμε νομική υποχρέωση να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία. – Ενεργοποίηση βελτιστοποιημένης επικοινωνίας με τους πελάτες μας

– Πρόληψη κατά της απάτης Ορισμένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απαιτεί τη συλλογή της συγκατάθεσής σας για συγκεκριμένο σκοπό. Όταν συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων για αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή και θα τερματιστεί. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο Beeinstein , μπορείτε να διαγραφείτε από την καρτέλα “Συνδρομές μου” στο λογαριασμό σας. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για την προβολή διαφημίσεων βάσει των ενδιαφερόντων σας, απλώς ειδοποιήστε μας στην ενότητα ρυθμίσεων cookie. Αν θέλετε να περιηγηθείτε ανώνυμα στους ιστότοπούς μας, μπορείτε να το κάνετε αν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας και απενεργοποιώντας τα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

5.Οι κατηγορίες παραληπτών των προσωπικών δεδομένων 

Οι κατηγορίες παραληπτών των προσωπικών σας δεδομένων είναι: – Εσωτερικές υπηρεσίες της Beeinstein Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα εντός της PROFEDU θα περιορίζεται σε κατηγορίες υπαλλήλων εντός των ορίων των εξουσιών τους και ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων. – Οι δημόσιοι φορείς, αποκλειστικά για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων, δικαστικοί υπάλληλοι, υπουργεία και φορείς που είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη χρεών μπορούν επίσης να είναι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων.

6. Νομικές βάσεις:

Ως νομική βάση για την επεξεργασία ορίζεται το στοιχείο που εξουσιοδοτεί νόμιμα την εφαρμογή του, το οποίο δίνει στον οργανισμό το δικαίωμα να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Οι νομικές βάσεις διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της επεξεργασίας που πραγματοποιείται: – Tο συμβόλαιο: αφορά την επεξεργασία όλων των απαραίτητων δεδομένων για το συμφωνηθέν συμβόλαιο. – Συγκατάθεση: επιλέγετε να κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα δίνοντας ρητά τη συγκατάθεσή σας, η οποία μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή. – Νόμιμο συμφέρον: το συμφέρον πρέπει να πληροί τα κριτήρια νομιμότητας και αναγκαιότητας και όχι να προσβάλλει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των προσώπων των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. – Νομική υποχρέωση: Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκύπτει από νομική υποχρέωση.

Διατήρηση αποδείξεων

 • Σκοπός της επεξεργασίας- Διατήρηση αποδείξεων
 • Νομική βάση της επεξεργασίας- Νομική υποχρέωση
 • Αποδέκτες – Εσωτερικές υπηρεσίες Beeinstein
 • Διάρκεια διατήρησης σε ενδιάμεση βάση δεδομένων- 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της αποδείξεως

Διαχείριση διαγωνισμών

 • Σκοπός της επεξεργασίας -Συμμετοχή σε διαγωνισμούς, κληρώσεις, συλλογή δεδομένων δυνητικών πελατών
 • Νομική βάση της επεξεργασίας- Απαραίτητα για την σύναψη και την υλοποίηση της Σύμβασης, συναίνεση
 • Αποδέκτες-Εσωτερικές υπηρεσίες Beeinstein Εμπορικοί πάροχοι
 • Διάρκεια διατήρησης σε ενεργή βάση δεδομένων- 3 χρόνια*

Διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρρησης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας

 • Σκοπός της επεξεργασίας -Επιτρέπει στους πελάτες και στους δυνητικούς πελάτες να ασκούν τα δικαιώματά τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
 • Νομική βάση της επεξεργασίας-Νομική υποχρέωση
 • Αποδέκτες-Νομικές Υπηρεσίες
 • Διάρκεια Διατήρησης σε βάση δεδομένων σε ενδιάμεση βάση δεδομένων : 5 χρόνια* σε ενεργή βάση δεδομένων : 24 ώρες όταν πρόκειται για έγγραφα ταυτότητας τα οποία γνωστοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος φορητότητας

Διαχείρηση των cookies

 • Σκοπός της επεξεργασίας- Αποστολή στοχευμένης διαφήμισης και κατάρτιση στατιστικών
 • Νομική βάση της επεξεργασίας-Συναίνεση
 • Αποδέκτες-Εσωτερικές υπηρεσίες Beeinstein
 • Διάρκεια διατήρησης σε βάση δεδομένων-13 μήνες μετά την κατάθεση του cookie

* υπολογίζοντας από την τελευταία ενέργεια : κλικ επάνω σε έναν υπερσύνδεσμο, παραγγελία στην ιστοσελίδα, σύνδεση στον λογαριασμό πελάτη, επίσκεψη στην ιστοσελίδα.

8. H περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία; Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για ένα χρονικό διάστημα απαραίτητο για την επίτευξη των σχετικών σκοπών και για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων όπως, για παράδειγμα, φορολογικές ή λογιστικές υποχρεώσεις ή για οποιαδήποτε άλλη περίοδο που ενδέχεται να σας έχει κοινοποιηθεί. Για την ίδια επεξεργασία, τα προσωπικά δεδομένα ακολουθούν διάφορες φάσεις διατήρησης. Ανάλογα με τον τύπο της επεξεργασίας και τον σκοπό της, οι περίοδοι διατήρησης διαφέρουν. – Η πρώτη φάση της διατήρησης είναι η αποθήκευση σε μια ενεργή βάση δεδομένων. Η αποθήκευση εξαρτάται από την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας που δικαιολογεί τη συλλογή της. Τα δεδομένα είναι προσβάσιμα στα επιχειρησιακά τμήματα που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία. – Η δεύτερη φάση είναι η ενδιάμεση αρχειοθέτηση. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού στην προέλευση της συλλογής, αλλά διατηρούν διοικητικό συμφέρον, όπως για παράδειγμα η διαχείριση μιας διαφοράς, κάποιου απλήρωτου ποσού, ή η διατήρησή τους επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο. Η ενδιάμεση αρχειοθέτηση πραγματοποιείται εντός των ορίων των ισχυόντων προθεσμιών παραγραφής ή σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις διατήρησης. Η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα θα περιορίζεται σε μια λίστα εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων. – Μετά από αυτήν την ενδιάμεση φάση αρχειοθέτησης, τα δεδομένα σας θα γίνουν ανώνυμα. Για να προσδιορίσετε την περίοδο διατήρησης των δεδομένων σας, είναι απαραίτητο να ορίσετε το σημείο εκκίνησης. Σύμφωνα με τις συστάσεις του CNIL, αυτό το σημείο εκκίνησης καθορίζεται από την τελευταία θετική ενέργεια του πελάτη ή του υποψήφιου πελάτη, η οποία προϋποθέτει μια πραγματική προσέγγιση που δείχνει ενδιαφέρον για την Beeinstein, για παράδειγμα: – το κλικ σε έναν σύνδεσμο υπερκειμένου, – μια παραγγελία, – σύνδεση με τον λογαριασμό πελάτη – η επίσκεψη στον ιστότοπο.

9. Ασφάλεια

Η εταιρεία Beeinstein λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διατηρήσει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Παρέχει φυσικά, ηλεκτρονικά μέτρα ασφαλείας και διαδικασίες διασφάλισης σε σχέση με τη συλλογή, διατήρηση και αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών πελατών. Αυτά τα μέτρα ενδέχεται

να έχουν ως αποτέλεσμα να ζητηθεί απόδειξη της ταυτότητάς σας ως μέρος ενός αιτήματος για τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Η Beeinstein εκτελεί συγκεκριμένα την κρυπτογράφηση, ψευδώνυμο και ανωνυμοποίηση προσωπικών δεδομένων και εφαρμόζει μια δεσμευτική πολιτική διαχείρισης κωδικών πρόσβασης. Η εταιρεία Beeinstein χρησιμοποιεί ένα μητρώο επεξεργασίας παραβιάσεων δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του GDPR και δεσμεύεται να αποτρέψει οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων, να αντιδράσει κατάλληλα και να κοινοποιήσει τις παραβιάσεις στο CNIL και στα ενδιαφερόμενα άτομα με αυστηρή συμμόρφωση με τις προθεσμίες που καθορίζονται από το GDPR. Η Beeinstein υπενθυμίζει περαιτέρω τη σημασία της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό πελάτη σας και από την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασής σας.

10. Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης

Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2016/679, έχετε πολλά δικαιώματα, συγκεκριμένα: – Δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης και διαγραφής πληροφοριών που σας αφορούν. – Το δικαίωμα να ζητήσετε τη φορητότητα αυτών των πληροφοριών. – Η δυνατότητα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων ή να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορείτε επίσης να στείλετε τα αιτήματά σας: – μέσω email: στο [email protected]

11. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αρμόδια αρχή

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο CNIL: https://www.cnil.fr/fr/plaintes

12. Eξέλιξη της πολιτικής της προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα πολιτική εμπιστευτικότητας υπόκειται σε αλλαγές, ιδίως ενόψει εξέλιξης των νομοθετικών και κανονιστικών αλλαγών.

7. Παραδείγματα:

Διαχείριση πελατών

 • Σκοπός της επεξεργασίας – Διαχείριση της εμπορικής σχέσης, των παραγγελιών, της παράδοσης, του λογαριασμού πελάτη.
 • Νομική Βάση της επεξεργασίας – Απαραίτητα για την σύναψη και την υλοποίηση της σύμβασης
 • Αποδέκτες – Εσωτερικές υπηρεσίες Beeinstein
 • Διάρκεια διατήρησης σε ενεργή – βάση δεδομένων 3 χρόνια

Διαχείριση δυνητικών πελατών με ή χωρίς λογαριασμό Beeinstein

 • Σκοπός της επεξεργασίας – Δημιουργία και διαχείριση αρχείων δυνητικών πελατών, διενέργεια δραστηριοτήτων αναζήτησης και προώθησης προϊόντων Beeinstein και συνεργατών.
 • Νομική Βάση της επεξεργασίας  – Συναίνεση
 • Αποδέκτες – Εσωτερικά τμήματα Beeinstein
 • Διάρκεια διατήρησης σε ενεργή βάση δεδομένων-  3 χρόνια *

Διατήρηση Αποδείξεων

 • Σκοπός της επεξεργασίας –  Καταπολέμηση της απάτης
 • Δεδομένα που επεξεργάζονται –  Δικαιολογητικά που ζητούνται στο πλαίσιο της καταπολέμησης της απάτης
 • Νομική βάση της επεξεργασίας –  Έννομο συμφέρον που συνίσταται στην πρόληψη της απάτης
 • Αποδέκτες – Εσωτερικές υπηρεσίες Beeinstein
 • Διάρκεια διατήρησης σε ενεργή βάση δεδομένων – 6 μήνες

Online προγράμματα και εκτυπώσιμο Υλικό Ανάπτυξης Μαθηματικών ικανοτήτων και γενικότερης νοημοσύνης (Ι.Q.) για παιδιά δημοτικού σχολείου.