ΑΓΟΡΑ ΠΑΚΕΤOΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Υπάρχουν εξειδικευμένα online πακέτα για παιδιά που φοιτούν
ή τελείωσαν τις Α’, Β’ και Γ’ δημοτικού και ενδιαφέρονται:

Α. Για εμπέδωση της ύλης του αναλυτικού προγράμματος
και για επανάληψη.

Β. Για ανάπτυξη του γενικότερου δείκτη νοημοσύνης, της μαθηματικής
σκέψης και εξάσκηση στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.

Γ. Και για τα δυο πιο πάνω.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν δειγματικές ασκήσεις για τις 5 ξεχωριστές υπηρεσίες/δραστηριότητες, χωρίς οικονομική ή άλλη δέσμευση και μετέπειτα να προχωρήσουν σε συνδρομή. Η πρόσβαση στο πακέτο είναι συνεχής 24/7. Ένα παράδειγμα αξιοποίησης της συνδρομής έχει ως εξής (βλέπε ολοκληρωμένο πακέτο πιο κάτω):

Α. Το κάθε παιδί όποτε επιθυμεί μπορεί να χρησιμοποιεί τη δραστηριότητα που φαίνεται στο σημείο 2 πιο κάτω, για επανάληψη/εμπέδωση της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τη συγκεκριμένη βδομάδα.

Β. Μια φορά την εβδομάδα ή όσο συχνά θέλει, μπορεί να λύνει 1, 2 τεστ με Προβλήματα Μαθηματικής Σκέψης (σημείο 1) ή Ασκήσεις τύπου I.Q (σημείο 4).

Γ. Πριν από κάθε διαγώνισμα μπορεί να εκτυπώνει ένα έτοιμο δισέλιδο επαναληπτικό τεστ για προετοιμασία για το διαγώνισμα (βλέπε σημείο 3).

Δ. Να προετοιμάζεται όποτε θέλει για Μαθηματικούς Διαγωνισμούς (σημείο 5).

Η υπηρεσία αυτή παρέχει τα πιο κάτω σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Το κάθε παιδί μαθαίνει από μικρό να εξασκείται μόνο του ή με ελάχιστη παρέμβαση του γονιού, έτσι ώστε να αναπτύξει στο μέλλον τη σημαντική αυτή δεξιότητα.
  • Δεν χρειάζεται ο γονιός να ψάχνει συνεχώς κατάλληλο υλικό, αφού το υλικό είναι συγκεντρωμένο στην ιστοσελίδα μας και επικαιροποιείται, όποτε χρειαστεί.
  • Υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης της νοημοσύνης, λόγω εξειδικευμένων ασκήσεων.

Ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός μπορεί να γίνει συνδρομή στις πιο κάτω υπηρεσίες ανά τάξη:

Α. Ολοκληρωμένο Πακέτο: Αγορά και των 5 υπηρεσιών, όπως φαίνονται πιο κάτω.

Β. Εξατομικευμένες δραστηριότητες: Αγορά 1 – 2 εξειδικευμένων δραστηριοτήτων.

Γ. Συνδυαστικά Πακέτα: Αγορά ανάλογα με τις ανάγκες: Πακέτο Εμπέδωσης της ύλης του αναλυτικού προγράμματος (συνδυασμός δραστηριοτήτων 2 και 3) και Πακέτο Ανάπτυξης Μαθηματικής Σκέψης και Γενικότερης Νοημοσύνης (συνδυασμός δραστηριοτήτων 1, 4 και 5).

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ

Επαναληπτικές
Ασκήσεις
Μαθηματικών

40-45 Τεστ
των 30 ασκήσεων
σε όλα τα κεφάλαια
του αναλυτικού
προγράμματος

Έντυπες Ασκήσεις
Μαθηματικών

Έτοιμα δισέλιδα
διαγωνίσματα σε όλα
τα κεφάλαια του
Αναλυτικού
Προγράμματος
- εκτυπώσιμα

Ασκήσεις Γενικού
Δείκτη Νοημοσύνης

Τεστ με ασκήσεις
τύπου I.Q.

Ασκήσεις
Προετοιμασίας
για Μαθηματικούς
Διαγωνισμούς

Εξειδικευμένα τεστ για
επιτυχή προετοιμασία
σε μαθηματικούς
διαγωνισμούς

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • Προβλήματα Μαθηματικής Σκέψης

52 Online Τεστ με Προβλήματα Μαθηματικής Σκέψης

Α' ΤΑΞΗ

€15

Β' ΤΑΞΗ

€15

Γ' ΤΑΞΗ

€15

  • Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών

40-45 Online Τεστ των 30 ασκήσεων σε όλα τα κεφάλαια του Αναλυτικού Προγράμματος

Α' ΤΑΞΗ

€20

Β' ΤΑΞΗ

€20

Γ' ΤΑΞΗ

€20

  • Έντυπες Ασκήσεις Μαθηματικών

Έτοιμα δισέλιδα διαγωνίσματα σε όλα τα κεφάλαια του Αναλυτικού Προγράμματος – εκτυπώσιμα

Α' ΤΑΞΗ

€15

Β' ΤΑΞΗ

€15

Γ' ΤΑΞΗ

€15

  • Ασκήσεις Νοημοσύνης

Τεστ με ασκήσεις τύπου I.Q.

Α' ΤΑΞΗ

€15

Β' ΤΑΞΗ

€15

Γ' ΤΑΞΗ

€15

  • Προετοιμασία για Μαθηματικούς Διαγωνισμούς*

Τo πακέτo αυτό προσφέρει εξειδικευμένα τεστ για προετοιμασία μαθηματικών διαγωνισμών.

A' - Β' ΤΑΞΗ

€15

Γ' - Δ' ΤΑΞΗ

€15

 * Για τις τάξεις Α’ – Β’ το υλικό είναι το ίδιο, καθώς και για τις τάξεις Γ – Δ.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Τα πιο κάτω προτεινόμενα πακέτα αφορούν τα παιδιά Α’, Β’ και Γ’ τάξης,
τα οποία θα έχουν ολοκληρώσει τον Ιούνιο την αντίστοιχη τάξη.

ΠΑΚΕΤΟ

Εμπέδωσης της ύλης του
αναλυτικού
προγράμματος

Α’ ΤΑΞΗ

€30

B’ ΤΑΞΗ

€30

Γ’ ΤΑΞΗ

€30

ΠΑΚΕΤΟ

Ανάπτυξης Μαθηματικής
Σκέψης και
Νοημοσύνης

Α’ ΤΑΞΗ

€35

B’ ΤΑΞΗ

€35

Γ’ ΤΑΞΗ

€35

ΠΑΚΕΤΟ

Ολοκληρωμένο Πακέτο
Ανάπτυξης Μαθηματικών
Ικανοτήτων
και Εμπέδωσης Ύλης

Α’ ΤΑΞΗ

€60

B’ ΤΑΞΗ

€60

Γ’ ΤΑΞΗ

€60

Τονίζεται ότι στην ηλεκτρονική μορφή, σε όλα τα προϊόντα (εκτός του 3) γίνεται αυτόματη διόρθωση και προβολή του αποτελέσματος.

Για λεπτομέρειες σε σχέση με το περιεχόμενο και τις δειγματικές ασκήσεις/τεστ δείτε πιο κάτω. Δειγματικές ασκήσεις με ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή σας!

line-bee-left

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ BEEINSTEIN

ΒΙΒΛΙΑ

και άλλο Εκπαιδευτικό Υλικό

Έντυπο Υλικό και Παιχνίδια

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ερατοσθένης

Παγκύπριος Διαγωνισμός

TEST IQ

Δοκιμάστε!

Τεστ Χριστουγέννων