ΠΑΚΕΤO
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Το πακέτο αυτό προσφέρει εξειδικευμένα τεστ για προετοιμασία για εξετάσεις εισδοχής στο Δημόσιο.

Συμπεριλαμβάνει 30 τεστ των 25 ασκήσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη και συγκεκριμένα:

1. Λεκτική Ικανότητα
2. Αφαιρετική Ικανότητα
3. Αριθμητική Ικανότητα

Τα πακέτα μπορούν να αγοραστούν ατομικά ή όλα μαζί.

Το κόστος ανά είδος τεστ είναι €15 και για το πακέτο και των τριών ειδών τεστ μαζί είναι €40. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται εφάπαξ, με διάρκεια πρόσβασης 6 μηνών.

Στην αφαιρετική και αριθμητική ικανότητα, με το τέλος του τεστ προβάλλεται αυτόματα το αποτέλεσμα, οι σωστές και λανθασμένες απαντήσεις, καθώς και η λύση/επεξήγηση της κάθε άσκησης.

Το υλικό είναι διαμορφωμένο με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα των Εξετάσεων για εισδοχή στο Δημόσιο και επικαιροποιείται κάθε χρόνο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ONLINE ΑΣΚΗΣΕΙΣ

(10 Τεστ των 25 Ασκήσεων σε κάθε κατηγορία)

€15

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ONLINE ΑΣΚΗΣΕΙΣ

(10 Τεστ των 25 Ασκήσεων σε κάθε κατηγορία)

Για λεπτομέρειες σε σχέση με το περιεχόμενο και δειγματικές ασκήσεις/τεστ δείτε πιο κάτω.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ BEEINSTEIN

ΒΙΒΛΙΑ

και άλλο Εκπαιδευτικό Υλικό

Έντυπο Υλικό και Παιχνίδια

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ερατοσθένης

Παγκύπριος Διαγωνισμός

TEST IQ

Δοκιμάστε!

Τεστ Χριστουγέννων