ΑΓΟΡΑ ΠΑΚΕΤOΥ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Τo πακέτo αυτό προσφέρει εξειδικευμένα τεστ για προετοιμασία μαθηματικών διαγωνισμών. Το κάθε τεστ περιλαμβάνει 25 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, όπως ισχύει σε μαθηματικούς διαγωνισμούς. Με το τέλος των τεστ εμφανίζεται το συνολικό αποτέλεσμα και οι ορθές/λανθασμένες απαντήσεις.

ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Οι προσφορές ισχύουν για αγορές στους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη
και έχουν διάρκεια 3 μηνών από την ημέρα εγγραφής.

Σύνολο 500 ασκήσεων!
Πλήρης προετοιμασία για μαθηματικούς διαγωνισμούς

Α' - Β'
ΤΑΞΗ

€15

Γ' - Δ'
ΤΑΞΗ

€15

Τα τεστ στηρίζονται σε παρόμοια ύλη μαθηματικών διαγωνισμών
που πραγματοποιούνται για τάξεις Δημοτικού στην Κύπρο
και είναι στην ελληνική γλώσσα

Για λεπτομέρειες σε σχέση με το περιεχόμενο και δειγματικές ασκήσεις/τεστ δείτε πιο κάτω.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ BEEINSTEIN

ΒΙΒΛΙΑ

και άλλο Εκπαιδευτικό Υλικό

Έντυπο Υλικό και Παιχνίδια

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ερατοσθένης

Παγκύπριος Διαγωνισμός

TEST IQ

Δοκιμάστε!

Τεστ Χριστουγέννων