ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πιο κάτω παρατίθενται όλα τα προγράμματα του Beeinstein

  • Τα προγράμματα για παιδιά του Δημοτικού είναι οργανωμένα ανά τάξη: της Α’, Β’ και Γ’ Τάξης.
  • Τα προγράμματα για ενήλικες αφορούν στην Εισδοχή στο Δημόσιο. 

Επιπλέον, για κάθε ενότητα, υπάρχουν ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Τέλος, υπάρχει και δωρεάν ΤΕΣΤ Ι.Q. για ενήλικες. 

A' ΤΑΞΗ

AQ101

- Πακέτο Ανάπτυξης Μαθηματικής Σκέψης και Νοημοσύνης

ΕΜ101

- Πακέτο Εμπέδωσης Ύλης Μαθηματικών

ΕΑ101

- Έντυπες Ασκήσεις Μαθηματικών

ΜΔ101

- Προετοιμασία Μαθηματικών Διαγωνισμών (Α' και Β' Τάξης)

IQ101

- Ασκήσεις Νοημοσύνης

ΟΑ101

- Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών

ΑΜ101

- Πακέτο Ανάπτυξης Μαθηματικών Ικανοτήτων και Εμπέδωσης Ύλης

ΜΣ101

- Προβλήματα Μαθηματικής Σκέψης

Β' ΤΑΞΗ

AQ102

- Πακέτο Ανάπτυξης Μαθηματικής Σκέψης και Νοημοσύνης

ΕΜ102

- Πακέτο Εμπέδωσης Ύλης Μαθηματικών

ΕΑ102

- Έντυπες Ασκήσεις Μαθηματικών

ΜΔ101

- Προετοιμασία Μαθηματικών Διαγωνισμών (Α' και Β' Τάξης)

IQ102

- Ασκήσεις Νοημοσύνης

ΟΑ102

- Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών

ΑΜ102

- Πακέτο Ανάπτυξης Μαθηματικών Ικανοτήτων και Εμπέδωσης Ύλης

ΜΣ102

- Προβλήματα Μαθηματικής Σκέψης

Γ' ΤΑΞΗ

AQ103

- Πακέτο Ανάπτυξης Μαθηματικής Σκέψης και Νοημοσύνης

ΕΜ103

- Πακέτο Εμπέδωσης Ύλης Μαθηματικών

ΕΑ103

- Έντυπες Ασκήσεις Μαθηματικών

ΜΔ102

- Προετοιμασία Μαθηματικών Διαγωνισμών (Γ' και Δ' Τάξης)

IQ103

- Ασκήσεις Νοημοσύνης

ΟΑ103

- Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών

ΑΜ103

- Πακέτο Ανάπτυξης Μαθηματικών Ικανοτήτων και Εμπέδωσης ύλης

ΜΣ103

- Προβλήματα Μαθηματικής Σκέψης

ΒΕΕ900

- Δειγματικές Ασκήσεις Δημοτικού

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΕ101

Αριθμητική Ικανότητα

ΚΕ201

- Αφαιρετική Ικανότητα

ΚΕ301

- Λεκτική Ικανότητα

ΚΕ100

Πακέτο Προετοιμασίας Εισδοχής στο Δημόσιο

ΒΕΕ900

– Δειγματικές Ασκήσεις Εισδοχής στο Δημόσιο

FIQ101

Δωρεάν Τεστ για Ενήλικες