ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Υπάρχουν εξειδικευμένα online πακέτα για παιδιά που φοιτούν ή τελείωσαν τις Α’, Β’ και Γ’ δημοτικού και ενδιαφέρονται:

Α. Για εμπέδωση της ύλης του αναλυτικού προγράμματος και για επανάληψη.

Β. Για ανάπτυξη του γενικότερου δείκτη νοημοσύνης, της μαθηματικής σκέψης και εξάσκηση στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.

Γ. Και για τα δυο πιο πάνω.

Επιλέξετε πιο κάτω την τάξη που σας αναλογεί για να δοκιμάσετε Δωρεάν ασκήσεις από το κάθε είδος, αλλά και να δείτε τον τρόπο λειτουργίας των τεστ.

Α' ΤΑΞΗ

B' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

Για να δείτε και να αγοράσετε κάποιο Πακέτο Μαθηματικών Ικανοτήτων και Νοημοσύνης πατήστε στον σύνδεσμο πιο κάτω

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ BEEINSTEIN