ΑΓΟΡΑ ΠΑΚΕΤOΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Υπάρχουν εξειδικευμένα online πακέτα για παιδιά που φοιτούν ή τελείωσαν τις Α’, Β’ και Γ’ δημοτικού και :
Α. Ενδιαφέρονται για εμπέδωση της ύλης του αναλυτικού προγράμαμτος και για επανάληψη.
Β. Ενδιαφέρονται για ανάπτυξη του γενικότερου δέικτη νοημοσύνης, της μαθηματικής σκέψης και εξάσκηση στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.
Γ. Ενδιαφέρονται και για τα δυο πιο πάνω.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν δειγματικές ασκήσεις για τις 5 ξεχωριστές υπηρεσίες/δραστηριότητες, αφού πρώτα εγγραφούν ως απλά μέλη, χωρίς οικονομική ή άλλη δέσμευση και μετέπειτα να προχωρήσουν σε συνδρομή. Η συνδρομή είναι ετήσια ή για συγκεκριμένο πακέτο. Η ετήσια συνδρομή μπορεί να πληρωθεί με εφάπαξ ποσό ή μηνιαία συνδρομή. Ένα παράδειγμα αξιοποίησης της ετήσιας συνδρομής έχει ως εξής (βλέπε ολοκληρωμένο πακέτο πιο κάτω): 
Α. Το κάθε παιδί κάθε Σάββατο ή Κυριακή ή όποτε επιθυμεί μπορεί να χρησιμοποιεί τη δραστηριότητα που φαίνεται στο σημείο 2 πιο κάτω, για επανάληψη/εμπέδωση της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τη συγκεκριμένη βδομάδα.
Β. Μια φορά την εβδομάδα μπορεί να λύνει 1, 2 τεστ με Προβλήματα Μαθηματικής Σκέψης (σημείο 1) ή Ασκήσεις τύπου I.Q (σημείο 4). 
Γ. Πριν από κάθε διαγώνισμα μπορεί να εκτυπώνει ένα έτοιμο δισέλιδο επαναληπτικό τεστ για προετοιμασία για το διαγώνισμα (βλέπε σημείο 3).
Δ. Να προετοιμάζεται όποτε θέλει για Μαθηματικούς Διαγωνισμούς (σημείο 5).

Η υπηρεσία αυτή παρέχει τα πιο κάτω σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Το κάθε παιδί μαθαίνει από μικρό να εξασκείται μόνο του ή με ελάχιστη παρέμβαση του γονιού, έτσι ώστε να αναπτύξει στο μέλλον τη σημαντική αυτή δεξιότητα. 
  • Δεν χρειάζεται ο γονιός να ψάχνει συνεχώς κατάλληλο υλικό, αφού το υλικό είναι συγκεντρωμένο στην ιστοσελίδα μας και επικαιροποιείται όποτε χρειαστεί.
  • Υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης τη νοημοσύνης λόγω εξειδικευμένων ασκήσεων.

Ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός μπορεί να γίνει συνδρομή στις πιο κάτω υπηρεσίες ανά τάξη:

Α. Ολοκληρωμένο Πακέτο: Αγορά και των 5 υπηρεσιών, όπως φαίνονται πιο κάτω.
Β. Εξατομικευμένες δραστηριότητες: Αγορά 1 – 2 εξειδικευμένων δραστηριοτήτων. 
Γ. Συνδυαστικά Πακέτα: Αγορά ανάλογα με τις ανάγκες: Εμπέδωση της ύλης του αναλυτικού προγράμματος (συνδυσμός δραστηριοτήτων 2 και 3) και Ανάπτυξη Μαθηματικής Σκέψης και Γενικότερης Νοημοσύνης (συνδυασμός δραστηριοτήτων 1, 4 και 5).

Για λεπτομέρειες σε σχέση με το περιεχόμενο και δειγματικές ασκήσεις/τεστ δείτε πιο κάτω.

Δειγματικές ασκήσεις με ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή σας!

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ

Online Ασκήσεις Μαθηματικών

40-45 Τεστ των 30 Ασκήσεων σε όλα τα κεφάλαια του Αναλυτικού Προγράμματος

Έντυπες Ασκήσεις Μαθηματικών

Έτοιμα δισέλιδα διαγωνίσματα σε όλα τα κεφάλαια του Αναλυτικού Προγράμματος - εκτυπώσιμα

Ασκήσεις Γενικού Δείκτη Νοημοσύνης

Τεστ με ασκήσεις τύπου I.Q.

Ασκήσεις Προετοιμασίας για Μαθηματικούς Διαγωνισμούς

Εξειδικευμένα τεστ για επιτυχή προετοιμασία σε μαθηματικούς διαγωνισμούς.

Ειδικά πακέτα για το καλοκαίρι. Διάρκεια συνδρομής 3 μηνών ΕΔΩ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Προβλήματα Μαθηματικής Σκέψης

52 Τεστ με Προβλήματα Μαθηματικής Σκέψης

* Η προσφορά ισχύει για αγορές στους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη και έχει διάρκεια 3 μηνών από την ημέρα εγγραφής.

Online Ασκήσεις Μαθηματικών

40-45 Τεστ των 30 Ασκήσεων σε όλα τα κεφάλαια του Αναλυτικού Προγράμματος

* Η προσφορά ισχύει για αγορές στους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη και έχει διάρκεια 3 μηνών από την ημέρα εγγραφής.

Έντυπες Ασκήσεις Μαθηματικών*

Έτοιμα δισέλιδα διαγωνίσματα σε όλα τα κεφάλαια του Αναλυτικού Προγράμματος - εκτυπώσιμα

* Η προσφορά ισχύει για αγορές στους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη και έχει διάρκεια 3 μηνών από την ημέρα εγγραφής.

*Μπορείτε να δείτε το έντυπο κατάλογο για όλες τις τάξεις ΕΔΩ

€10

*Μπορείτε να προμηθευτείτε το πακέτο σε έντυπη μορφή αγοράζοντας το βιβλίο στη τιμή των €20. Δείτε ΕΔΩ.

€10

*Μπορείτε να προμηθευτείτε το πακέτο σε έντυπη μορφή αγοράζοντας το βιβλίο στη τιμή των €20. Δείτε ΕΔΩ.

€10

*Μπορείτε να προμηθευτείτε το πακέτο σε έντυπη μορφή αγοράζοντας το βιβλίο στη τιμή των €20. Δείτε ΕΔΩ.

Ασκήσεις Γενικού Δείκτη Νοημοσύνης

Τεστ με ασκήσεις τύπου I.Q.

* Η προσφορά ισχύει για αγορές στους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη και έχει διάρκεια 3 μηνών από την ημέρα εγγραφής.

Ασκήσεις για Μαθηματικούς Διαγωνισμούς*

Τo πακέτo αυτό προσφέρει εξειδικευμένα τεστ για προετοιμασία μαθηματικών διαγωνισμών.

*Για τις τάξεις Α – Β το υλικό είναι το ίδιο, καθώς και για τις τάξεις Γ – Δ.

* Η προσφορά ισχύει για αγορές στους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη και έχει διάρκεια 3 μηνών από την ημέρα εγγραφής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Τα πιο κάτω προτεινόμενα πακέτα αφορούν στα παιδιά Α’, Β’ και Γ’ τάξης, τα οποία θα έχουν ολοκληρώσει τον Ιούνιο την αντίστοιχη τάξη.

Η έγκαιρη διάγνωση του επιπέδου κατάκτησης των απαιτούμενων μαθηματικών ικανοτήτων του παιδιού σας, θα εξασφαλίσει την καλύτερη επίδοση για την επόμενη χρονιά.

Τονίζεται ότι στην ηλεκτρονική μορφή, σε όλα τα προϊόντα (εκτός των ασκήσεων πακέτου 3) γίνεται αυτόματη διόρθωση και προβολή του αποτελέσματος.

Εμπέδωση της ύλης του αναλυτικού προγράμματος

Ανάπτυξη Μαθηματικής Σκέψης και Γενικότερης Νοημοσύνης

Συνδυασμός των πιο πάνω για ανάπτυξης μαθηματικών ικανοτήτων και γενικού δείκτη νοημοσύνης

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ BEEINSTEIN

ΒΙΒΛΙΑ

και άλλο Εκπαιδευτικό
Υλικό

ΔΗΜΟΣΙΟ

Προετοιμασία Εισδοχής

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

για Μαθηματικούς
Διαγωνισμούς