ΜΔ101 – Προετοιμασία Μαθηματικών Διαγωνισμών Α’ – Β’ Τάξης

Current Status
Δεν εγγραφήκατε
Price
15
Get Started

Συμπεριλαμβάνει 20 τεστ των 25 ασκήσεων. Σύνολο 500 ασκήσεις! Πλήρης προετοιμασία για μαθηματικούς διαγωνισμούς.

Τo πακέτo αυτό προσφέρει εξειδικευμένα τεστ για προετοιμασία μαθηματικών διαγωνισμών επιπέδου Α΄και Β΄ δημοτικού. Το κάθε τεστ περιλαμβάνει 25 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, όπως ισχύει σε μαθηματικούς διαγωνισμούς. Με το τέλος των τεστ εμφανίζεται το συνολικό αποτέλεσμα και οι ορθές/λανθασμένες απαντήσεις. Το επίπεδο δυσκολίας των ασκήσεων είναι παρόμοιο με το αντίστοιχο σε μαθηματικούς διαγωνισμούς, περιλαμβάνοντας διαβαθμισμένες ασκήσεις.

Course Content

Άνοιγμα Όλων
Περιεχόμενο
Δεν εγγραφήκατε

Course Includes

  • 1 Μαθήματος
  • 21 Κουίζ